Indexare

Adițional bazelor de date internaționale în care a fost indexată revista Irregular F (DOAJ, Ulrich’s, Fabula, SSRN, Scipio, etc.), echipa noii serii a revistei – Irregular. Transylvanian Journal for Research in Visual Arts – se orientează spre indexarea în baze de date internaționale precum CEEOL, ERIH PLUS / NSD, EBSCO sau THOMSON REUTERS / WEB OF SCIENCE.