Etapa I

PROCES DE SELECȚIE SPRE PUBLICARE A STUDIILOR / ARTICOLELOR


Prima etapă în procesul de selecție spre publicare a studiilor / articolelor constă în următorii pași:

a) trimiterea, de către autor/i, a propunerii / propunerilor de studii / articole, pe adresa de e-mail a revistei (contact@irregularjournal.ro), conform calendarului de realizare a numărului respectiv (a se vedea secțiunea Apel la contribuții);

b) confirmarea primirii propunerii / propunerilor (responsabilul de număr confirmă, via e-mail, primirea propunerii / propunerilor);

c) anonimizarea propunerii / propunerilor de către responsabilul de număr; dacă o anumită propunere de studiu / articol, prin conținutul său, indică explicit autorul – cum poate fi cazul proiectelor de cercetare și creație artistică – atunci se ignoră etapa anonimizării;

d) analiza colectivă a propunerii / propunerilor de studii / articole de către membrii colegiului de redacție și selectarea acelor propuneri ce pot conduce la studii / articole conforme cerințelor de calitate ale revistei;

e) anunțarea autorului /autorilor propunerii / propunerilor de studii / articole selectate de către responsabilul de număr cu privire la acceptarea sau respingerea propunerii în chestiune.

O propunere de studiu / articol variază, ca lungime, între minim un paragraf și maxim o pagină (font Times New Roman de 12, spaţiere de 1.5) și prezintă clar și pe scurt ceea ce urmează să fie dezvoltat în studiul / articolul în format integral. De regulă, propunerea este structurată după cum urmează: context, problematică, scop, metode ce vor utilizate, rezultate scontate, discuții, etc.

În cazul acceptării propunerii / propunerilor, autorul / autorii sunt invitați să redacteze studiile / articolele în format integral, conform instrucțiunilor prezentate în cea de a II – a Etapă a Procesului de selecție spre publicare a studiilor / articolelor (a se vedea subsecțiunea Etapa II).