Ghid autori

PROCES DE SELECȚIE SPRE PUBLICARE A STUDIILOR / ARTICOLELOR

INFORMAȚII GENERALE

Revista Irregular. Transylvanian Journal for Research in Visual Arts apare în format electronic și, în funcție de finanțările disponibile, în format print. Revista este bianuală și bilingvă (română-engleză). Studiile / articolele acceptate spre publicare pot să fie redactate în oricare dintre cele două limbi menționate mai sus. Toate studiile / articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare colegială în orb (blind peer review). Revista Irregular funcționează în baza principiului gratuității, prin urmare NU sunt percepute taxe în vederea publicării studiilor și articolelor selecționate spre publicare.

Revista Irregular cuprinde 4 secțiuni, după cum urmează:

1. Secțiunea tematică: cuprinde articole / studii in extenso conforme cu conceptul editorial al numărului de revistă respectiv și cu normele calității academice; articolele / studiile se încadrează în limita a 5000-8000 cuvinte / text;

2. Secțiunea proiecte de cercetare și creație artistică : cuprinde studii / contribuții originale care prezintă / susțin activitatea de cercetare și creație artistică a autorului și, cu respectarea normelor calității academice, se încadrează în limita a 2000-4000 cuvinte / text;

3. Secțiunea doctoranzi: cuprinde studii / articole care prezintă / susțin activitatea de cercetare realizată în cadrul programului individual de doctorat și, cu respectarea normelor calității acadeimice, se încadrează în limita a 2000-4000 cuvinte / text;

4. Secțiunea cronici, recenzii, eseu, interviu : cuprinde o varietate mai mare de texte originale, cu respectarea normelor calității academice (cronici, recenzii, eseuri, interviuri) care se încadrează în limita a 1000-2000 cuvinte / text.

Pe scurt, procesul de selecție spre publicare a studiilor / articolelor presupune două etape. Prima etapă (a se vedea subsecțiunea Etapa I) constă în trimiterea, de către autor/i, a propunerii / propunerilor de studii / articole, conform calendarului de realizare a numărului respectiv și evaluarea acestora de către colectivul de redacție. Propunerile acceptate trec în cea de a doua etapă (a se vedea subsecțiunea Etapa II) care constă în trimiterea studiilor / articolelor în format integral și evaluarea în orb a acestora de către evaluatorii desemnați.

Pe larg, procesul de selecție spre publicare a studiilor / articolelor presupune următorii pași:

a) trimiterea propunerilor (proposals) de studii / articole, conform calendarului de realizare a numărului revistei respective, și anonimizarea acestora de către responsabilul de număr; dacă o anumită propunere de studiu / articol, prin conținutul său, indică explicit autorul – cum poate fi cazul proiectelor de cercetare și creație artistică – atunci se ignoră etapa anonimizării;

b) analiza colectivă a propunerilor (proposals) de studii / articole de către membrii colegiului de redacție și selectarea acelor propuneri ce pot conduce la studii / articole conforme cerințelor de calitate ale revistei; anunțarea autorilor propunerilor (proposals) de studii / articole selectate de către responsabilul de număr;

c) redactarea, de către autori, a studiilor / articolelor în format integral (full text) – conform instrucțiunilor de redactare a textelor emise de colegiul de redacție – și trimiterea acestora conform calendarului de realizare a numărului revistei respective;

d) anonimizarea studiilor / articolelor în format integral (full text) primite de către responsabilul de număr și distribuirea acestora către evaluatori (reviewers); pentru fiecare studiu / articol este prevăzut un evaluator (reviewer);

e) în cazul în care un studiu / articol, prin conținutul său, indică explicit autorul – cum poate fi cazul proiectelor de cercetare și creație artistică – se ignoră etapa anonimizării; în schimb, din motive de obiectivitate, se distribuie studiul / articolul către doi evaluatori (reviewers);

f) analiza individuală a studiilor / articolelor în format integral (full text) de către un evaluator – în conformitate cu instrucțiunile de peer-review emise de colegiul de redacție – și încadrarea acestora în una din următoarele categorii: 1. text acceptat (accepted); 2. text acceptat cu modificări minore (accepted with minor changes); 3. text acceptat cu modificări majore (accepted with major changes); 4. text respins (rejected); în cazul semnalat la punctul e), responsabilul de număr face medierea celor două evaluări în urma căreia rezultă încadrarea studiului / articolului în discuție;

g) anunțarea autorului (autorilor), de către responsabilul de număr, asupra încadrării studiului / articolului în cazurile 1. și 4., respectiv retrimiterea studiului / articolului către autor (autori), în cazurile 2. și 3., în vederea efectuării modificărilor solicitate de evaluator; odată operate modificările de către autor (autori), textul primește, din partea evaluatorului, încadrarea text acceptat (accepted);

h) în cazul în care autorul (autorii) contestă încadrarea studiului / articolului lor ca text respins, acesta anunță responsabilul de număr care va trimite studiul / articolul anonimizat unui al doilea evaluator, respectiv al treilea evaluator în cazul semnalat la punctul e), încadrarea formulată de acesta nemaiputând fi contestată;

i) textele acceptate devin parte integrantă a numărului de revistă aferent, fiind publicate fie în limba română cu traducerea rezumatului (abstract) în limba engleză, fie în limba engleză.PROCES DE SELECȚIE SPRE PUBLICARE A STUDIILOR / ARTICOLELOR


Etapa I

Etapa II