Echipa

_________________________________________

COLEGIUL REDACȚIONAL

 

Dr. Rareș IORDACHE, Redactor șef 

Conf.univ.dr. Mara RAȚIU, Redactor șef-adjunct

Conf.univ.dr. Anamaria TOMIUC, Secretar de redacție

Prof.univ.dr. Vlad ȚOCA, Redactor

Conf.univ.dr. Bogdan IACOB, Redactor

Conf.univ.dr. László BENCZE, Redactor și grafician

Conf.univ.dr. Lucian BROSCĂȚEAN, Redactor

_________________________________________

CONSILIUL CONSULTATIV

 

MEMBRII DE DREPT

Prof.univ.dr. Ioan SBÂRCIU, Președinte al Senatului UAD

Prof.univ.dr. Radu MORARU, Rector UAD

Prof.univ.drAurel CODOBAN, Director CSUD din cadrul UAD

Prof.univ.dr. Alexandru ALĂMOREANU, Director CSD din cadrul UAD

Prof.univ.dr. Radu SOLOVĂSTRU, Prorector UAD responsabil cu cercetarea

 

MEMBRII INVITAȚI 

Cercetător senior dr. Edit ANDRÁS, Academia de Științe a Ungariei din Budapesta (HU)

Prof.univ.dr. John BUTLER, Universitatea din Birmingham (UK)

Prof.univ.drPaula CRABTREE, Universitatea de Arte din Stockholm (SE)

Conf.univ.dr. Constance DEVEREAUX, Universitatea din Connecticut (USA)

Prof.univ.dr. Thomas D. MEIER, Universitatea de Arte din Zurich (CH)

Prof.univ.drDan-Eugen RAȚIU, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (RO)