Despre

Irregular. Transylvanian Journal for Research in Visual Arts este continuatoarea revistei Irregular F, inițiată în 2007 și orientată spre cercetarea filosofică și spre cea din arealul științelor socio-umane și literaturii. În noua serie a revistei, realizată sub patronajul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și inaugurată în 2016, interesul de cercetare se deplasează spre domeniul artelor vizuale.

Misiunea majoră a revistei este cea de cartografiere, prezentare și analiză a practicilor și producției artistice contemporane – cu accent pe fenomenul artistic clujean – înțelese prin prisma conceptului de cercetare artistică, dublată de orientarea spre cercetarea teoretică și aplicată a elementelor socio-culturale ce configurează lumile artei.